NAUTIKA CENTAR NAVA
Catamarans - SPECIAL OFFER!

Choose your catamaran:

Lagoon 400 S2 - Babulica
15.05. - 22.05. 2.730,00 /week (30%)
19.06. - 26.06. €4.400,00 /week (20%)
Lagoon 450 F - Smile
15.05. - 22.05. 4.200,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €7.225,00 /week (15%)
Lagoon 560 S2 - Pura Vida
15.05. - 22.05. 9.800,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €21.600,00 /week (10%)
Lagoon 450 F LUX - Princess Iva
19.06. - 03.07. 9.225,00 /week (10%)
Lagoon 42 - Leggiero
15.05. - 22.05. 3.430,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €6.120,00 /week (15%)
Lagoon 39 - Maria
15.05. - 22.05. 2.590,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €4.950,00 /week (10%)
Lagoon 50 - Captain Morgan
15.05. - 22.05. 6.650,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €12.600,00 /week (10%)
Lagoon 42 OV - Alma Sofia
15.05. - 22.05. 3.290,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €5.950,00 /week (15%)
Lagoon 450 S LUX - Princess Sofia
19.06. - 03.07. 9.225,00 /week (10%)
Lagoon 450 F - Mala Mare
15.05. - 22.05. 4.480,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €7.565,00 /week (15%)
Lagoon 50 elegance - Twin Joy
15.05. - 22.05. 6.650,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €12.600,00 /week (10%)
Lagoon 40 - Marinero
15.05. - 22.05. 2.870,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €5.400,00 /week (10%)
Lagoon 450 F - Anja I
15.05. - 22.05. 4.480,00 /week (30%)
19.06. - 26.06. €7.820,00 /week (15%)
Lagoon 450 F - Wide Dream
15.05. - 22.05. 4.480,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €8.280,00 /week (10%)
Lagoon 42 - Happy Key
15.05. - 22.05. 4.000,00 /week (20%)
19.06. - 03.07. €6.375,00 /week (15%)
LAGOON 42 - Mala Kate I
15.05. - 22.05. 3.500,00 /week (30%)
19.06. - 03.07. €6.375,00 /week (15%)
Lagoon 450 F LUX - Princess Karla I
19.06. - 03.07. 9.225,00 /week (10%)
Lagoon 46 - Hangover
15.05. - 22.05. 5.520,00 /week (25%)
19.06. - 03.07. €9.225,00 /week (10%)
Lagoon 40 - Sailor Moon
15.05. - 22.05. 3.075,00 /week (25%)
19.06. - 03.07. €5.670,00 /week (10%)
Lagoon 40 - Liquid Spirit
15.05. - 22.05. 3.280,00 /week (20%)
19.06. - 03.07. €5.670,00 /week (10%)
Lagoon 400 S2 - Babulica
19.06. - 26.06. 4.400,00 /week (20%)
26.06. - 03.07. €4.675,00 /week (15%)
03.07. - 14.08. €5.015,00 /week (15%)
Lagoon 450 F - Smile
19.06. - 03.07. 7.225,00 /week (15%)
03.07. - 14.08. €8.500,00 /week (15%)
14.08. - 28.08. €7.395,00 /week (15%)
Lagoon 560 S2 - Pura Vida
19.06. - 03.07. 21.600,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €23.400,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €20.700,00 /week (10%)
Lagoon 450 F LUX - Princess Iva
19.06. - 03.07. 9.225,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €10.890,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €9.423,00 /week (10%)
Lagoon 42 - Leggiero
19.06. - 03.07. 6.120,00 /week (15%)
03.07. - 14.08. €6.970,00 /week (15%)
14.08. - 28.08. €6.120,00 /week (15%)
Lagoon 39 - Maria
19.06. - 03.07. 4.950,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €5.310,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €4.860,00 /week (10%)
Lagoon 50 - Captain Morgan
19.06. - 03.07. 12.600,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €14.400,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €12.510,00 /week (10%)
Lagoon 42 OV - Alma Sofia
19.06. - 03.07. 5.950,00 /week (15%)
03.07. - 14.08. €6.715,00 /week (15%)
14.08. - 28.08. €5.950,00 /week (15%)
Lagoon 450 S LUX - Princess Sofia
19.06. - 03.07. 9.225,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €10.890,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €9.423,00 /week (10%)
Lagoon 450 F - Mala Mare
19.06. - 03.07. 7.565,00 /week (15%)
03.07. - 14.08. €8.925,00 /week (15%)
14.08. - 28.08. €7.735,00 /week (15%)
Lagoon 50 elegance - Twin Joy
19.06. - 03.07. 12.600,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €14.400,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €12.510,00 /week (10%)
Lagoon 40 - Marinero
19.06. - 03.07. 5.400,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €5.850,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €5.490,00 /week (10%)
Lagoon 450 F - Anja I
19.06. - 26.06. 7.820,00 /week (15%)
26.06. - 03.07. €8.280,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €9.720,00 /week (10%)
Lagoon 450 F - Wide Dream
19.06. - 03.07. 8.280,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €9.450,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €8.280,00 /week (10%)
Lagoon 42 - Happy Key
19.06. - 03.07. 6.375,00 /week (15%)
03.07. - 14.08. €7.225,00 /week (15%)
14.08. - 28.08. €6.375,00 /week (15%)
LAGOON 42 - Mala Kate I
19.06. - 03.07. 6.375,00 /week (15%)
03.07. - 14.08. €7.225,00 /week (15%)
14.08. - 28.08. €6.375,00 /week (15%)
Lagoon 450 F LUX - Princess Karla I
19.06. - 03.07. 9.225,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €10.890,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €9.423,00 /week (10%)
Lagoon 46 - Hangover
19.06. - 03.07. 9.225,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €10.890,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €9.423,00 /week (10%)
Lagoon 40 - Sailor Moon
19.06. - 03.07. 5.670,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €6.120,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €5.670,00 /week (10%)
Lagoon 40 - Liquid Spirit
19.06. - 03.07. 5.670,00 /week (10%)
03.07. - 14.08. €6.120,00 /week (10%)
14.08. - 28.08. €5.670,00 /week (10%)
Lagoon 400 S2 - Babulica
28.08. - 11.09. 4.080,00 /week (15%)
11.09. - 18.09. €3.740,00 /week (15%)
18.09. - 02.10. €2.465,00 /week (15%)
Lagoon 450 F - Smile
28.08. - 11.09. 5.950,00 /week (15%)
11.09. - 18.09. €5.440,00 /week (15%)
18.09. - 02.10. €3.825,00 /week (15%)
Lagoon 560 S2 - Pura Vida
28.08. - 11.09. 18.000,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €14.400,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €11.700,00 /week (10%)
Lagoon 450 F LUX - Princess Iva
28.08. - 11.09. 7.767,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €7.038,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €5.085,00 /week (10%)
Lagoon 42 - Leggiero
28.08. - 11.09. 5.525,00 /week (15%)
11.09. - 18.09. €4.675,00 /week (15%)
18.09. - 02.10. €3.315,00 /week (15%)
Lagoon 39 - Maria
28.08. - 11.09. 4.500,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €4.050,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €2.430,00 /week (10%)
Lagoon 50 - Captain Morgan
28.08. - 11.09. 11.250,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €9.900,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €7.200,00 /week (10%)
Lagoon 42 OV - Alma Sofia
28.08. - 11.09. 5.355,00 /week (15%)
11.09. - 18.09. €4.505,00 /week (15%)
18.09. - 02.10. €3.145,00 /week (15%)
Lagoon 450 S LUX - Princess Sofia
28.08. - 11.09. 7.767,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €7.038,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €5.085,00 /week (10%)
Lagoon 450 F - Mala Mare
28.08. - 11.09. 6.375,00 /week (15%)
11.09. - 18.09. €5.780,00 /week (15%)
18.09. - 02.10. €4.165,00 /week (15%)
Lagoon 50 elegance - Twin Joy
28.08. - 11.09. 11.250,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €9.900,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €7.200,00 /week (10%)
Lagoon 40 - Marinero
28.08. - 11.09. 4.950,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €4.320,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €2.880,00 /week (10%)
Lagoon 450 F - Anja I
28.08. - 11.09. 6.750,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €6.120,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €4.410,00 /week (10%)
Lagoon 450 F - Wide Dream
28.08. - 11.09. 6.750,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €6.120,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €4.410,00 /week (10%)
Lagoon 42 - Happy Key
28.08. - 11.09. 5.610,00 /week (15%)
11.09. - 18.09. €4.760,00 /week (15%)
18.09. - 02.10. €3.400,00 /week (15%)
LAGOON 42 - Mala Kate I
28.08. - 11.09. 5.610,00 /week (15%)
11.09. - 18.09. €4.760,00 /week (15%)
18.09. - 02.10. €3.400,00 /week (15%)
Lagoon 450 F LUX - Princess Karla I
28.08. - 11.09. 7.767,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €7.038,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €5.085,00 /week (10%)
Lagoon 46 - Hangover
28.08. - 11.09. 7.767,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €7.038,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €5.085,00 /week (10%)
Lagoon 40 - Sailor Moon
28.08. - 11.09. 5.220,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €4.320,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €2.880,00 /week (10%)
Lagoon 40 - Liquid Spirit
28.08. - 11.09. 5.220,00 /week (10%)
11.09. - 18.09. €4.320,00 /week (10%)
18.09. - 02.10. €2.880,00 /week (10%)
Adriatic Lagoon Regatta 2019
Gallery, info & booking!
Adriatic Lagoon Regatta Croatia