NAUTIKA CENTAR NAVA
Catamarans - Last minute

Choose your catamaran:

Lagoon 39 - Maria
22.05. - 29.05. €3.150,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €4.050,00 /week (10%)
05.06. - 19.06. €4.500,00 /week (10%)
Lagoon 40 - Liquid Spirit
22.05. - 29.05. €3.840,00 /week (20%)
29.05. - 05.06. €3.840,00 /week (20%)
05.06. - 19.06. €4.640,00 /week (20%)
Lagoon 40 - Marinero
22.05. - 29.05. €3.360,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €3.840,00 /week (20%)
05.06. - 19.06. €4.400,00 /week (20%)
Lagoon 40 - Sailor Moon
22.05. - 29.05. €3.600,00 /week (25%)
29.05. - 05.06. €3.840,00 /week (20%)
05.06. - 19.06. €4.640,00 /week (20%)
Lagoon 400 S2 - Babulica
22.05. - 29.05. €3.080,00 /week (30%)
12.06. - 19.06. €3.840,00 /week (20%)
Lagoon 42 - Happy Key
22.05. - 29.05. €4.480,00 /week (20%)
29.05. - 05.06. €4.480,00 /week (20%)
05.06. - 19.06. €5.280,00 /week (20%)
Lagoon 42 - Leggiero
22.05. - 29.05. €3.850,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €4.400,00 /week (20%)
05.06. - 19.06. €5.200,00 /week (20%)
LAGOON 42 - Mala Kate I
22.05. - 29.05. €3.920,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €4.760,00 /week (15%)
05.06. - 19.06. €5.610,00 /week (15%)
Lagoon 42 OV - Alma Sofia
22.05. - 29.05. €3.710,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €4.240,00 /week (20%)
05.06. - 19.06. €5.040,00 /week (20%)
Lagoon 450 F - Anja I
22.05. - 29.05. €4.760,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €5.780,00 /week (15%)
05.06. - 19.06. €6.375,00 /week (15%)
Lagoon 450 F - Mala Mare
22.05. - 29.05. €4.760,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €5.780,00 /week (15%)
05.06. - 19.06. €6.375,00 /week (15%)
Lagoon 450 F - Smile
22.05. - 29.05. €4.480,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €5.440,00 /week (15%)
05.06. - 19.06. €5.950,00 /week (15%)
Lagoon 450 F - Wide Dream
22.05. - 29.05. €4.760,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €5.440,00 /week (20%)
05.06. - 19.06. €6.000,00 /week (20%)
Lagoon 450 F LUX - Princess Iva
29.05. - 05.06. €7.038,00 /week (10%)
05.06. - 19.06. €7.767,00 /week (10%)
Lagoon 450 F LUX - Princess Karla I
29.05. - 05.06. €7.038,00 /week (10%)
05.06. - 19.06. €7.767,00 /week (10%)
Lagoon 450 S LUX - Princess Sofia
29.05. - 05.06. €7.038,00 /week (10%)
05.06. - 19.06. €7.767,00 /week (10%)
Lagoon 46 - Hangover
22.05. - 29.05. €5.865,00 /week (25%)
29.05. - 05.06. €6.256,00 /week (20%)
05.06. - 19.06. €6.904,00 /week (20%)
Lagoon 50 - Captain Morgan
22.05. - 29.05. €7.700,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €8.250,00 /week (25%)
05.06. - 19.06. €9.375,00 /week (25%)
Lagoon 50 elegance - Twin Joy
22.05. - 29.05. €7.700,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €8.250,00 /week (25%)
05.06. - 19.06. €9.375,00 /week (25%)
Lagoon 560 S2 - Pura Vida
22.05. - 29.05. €11.200,00 /week (30%)
29.05. - 05.06. €12.000,00 /week (25%)
05.06. - 19.06. €15.000,00 /week (25%)
Adriatic Lagoon Regatta 2019
Gallery, info & booking!
Adriatic Lagoon Regatta Croatia